O KLASTRZE

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego i skupia czołowe podmioty z sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą najważniejsze krajowe firmy komercyjne (zarówno prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa), organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego.

Członkowie

43 podmioty

Cel

Wspólna budowa polskich rozwiązań satelitarnych i rozwój polskiego przemysłu kosmicznego

Możliwości

Ponad 85% krajowego potencjału sektora kosmicznego

Pierwszy projekt

Realizacja projektów grantowych oraz budowa i wyniesienie pierwszej polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych.

MISJA

Wierzymy w możliwości polskich ekspertów. Dlatego jako organizacja chcemy wspierać integrację polskiego sektora kosmicznego. Tak, by efektywniej wykorzystywać synergię świata nauki, instytucji badawczych oraz krajowych firm produkcyjnych – zarówno prywatnych, jak i państwowych. Dzięki temu chcemy tworzyć nowoczesne rozwiązania na potrzeby Polski, jak i rynków międzynarodowych.

WSPÓLNE PROJEKTY

Klaster Technologii Kosmicznych to platforma do współpracy dla członków organizacji. Chcemy wspólnie realizować projekty. Zarówno te małe, jak i o ogromnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.

Jednym z naszych ambitnych celów jest wsparcie instytucji wojskowych i publicznych w przygotowaniu pierwszej polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych opisanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Nasze cele

  • wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw działających w branży technik i technologii kosmicznych na rynku krajowym, jak i międzynarodowym;
  • wsparcie dla krajowych ekspertów przy tworzeniu i rozwoju technik i technologii kosmicznych,by skutecznie dostarczać własne rozwiązania na rynek komponentów oraz zintegrowanych systemów kosmicznych;
  • tworzenie konsorcjów wykonawczych do realizacji projektów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  • upowszechnianie wiedzy o badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, technikach i technologiach kosmicznych oraz korzyściach z rozwoju działalności w tym obszarze;
  • tworzenie ram instytucjonalno-finansowych dla aktywnego wspierania inicjatyw, w których mogliby uczestniczyć Członkowie Klastra;
  • integracja działań sektora kosmicznego w tym przedsiębiorstw, organizacji badawczych, stowarzyszeń i władz regionalnych i lokalnych;
  • promowanie Członków Klastra Technologii Kosmicznych poprzez wspólne przygotowanie ofert marketingowych, udziale w targach, sympozjach i konferencjach;
  • wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Członkami Klastra Technologii Kosmicznych;
  • prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Klaster

Chcesz dołączyć do klastra?

lub zadzwoń +48 605 973 445

Interesujesz się tematyką kosmiczną?